Oferta

Oferujemy swoje usługi w następującym zakresie:

 • Roboty inwestycyjne i remontowe nawierzchni kolejowych: normalnotorowych i szerokotorowych
 • Torowiska pod żurawie bramowe, półbramowe, wieżowe, torowiska zwałowarek.
 • Budowa torowisk specjalnych z szyn S49, S60, A120, KP120:
  • na stalowych belkach podtorowych,
  • na fundamentach żelbetowych przy użyciu betonów zwykłych i specjalnych (m.in. szybkowiążących i żaroodpornych). 
 • Budowa kozłów oporowych żelbetowych i stalowych.
 • Budowa przejazdów kolejowych – z płyt CBP, kostki betonowej, kostki brukowej.
 • Roboty ziemne, drogowo – brukarskie, drenażowe.
 • Utrzymanie infrastruktury kolejowej; przeglądy techniczne, prowadzenie dokumentacji technicznej bocznicy.
 • Kompleksowe wykonawstwo prac budowlanych siłami własnymi lub przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!