Realizacje

Ostatnio realizowaliśmy zadnia na obiektach:

 1. Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego w Gliwicach.

W ramach inwestycji wykonaliśmy:

 • Demontaż torowiska ok 2,2 km
 • Budowa torów o długości ok ok 3,0 km i wbudowanie rozjazdów 4 szt. wraz z podbudową
 • Budowa ok 340 m2 drogi pożarowej z płyt CBP
 • Budowa żelbetowych kozłów oporowych 5 szt.
 1. Budowa Magazynu i przygotowania złomu oraz systemu przeróbki żużla w Dabrowie Górniczej.

W ramach inwestycji wykonaliśmy:

 • Budowa torów o długości ok 2,2 km i wbudowanie 4 szt. Rozjazdów wraz z podbudową
 • Budowa przejazdów kolejowych z płyt CBP ok 1150 m2 oraz z kostki granitowej ok 250 m2
 • Budowa żelbetowych kozłów oporowych 4 szt.
 1. Teren ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza.

W latach 2013 – 2016 wykonaliśmy:

 • Remont torowiska rozmrażalni normalnotorowej
 • Remont torowiska rozmrażalni szerokotorowej
 • Modernizacja torowiska stalowozu i żużlowozu
 • Odtworzenie torowiska dla inwestycji „Długa szyna”
 • Modernizacja torowiska wózka międzynawowego Walcowni Dużej
 • Utrzymanie infrastruktury kolejowej na terenie AMP o/Dąbrowa Górnicza, Świętochłowice
 • Remonty torowisk zwałowarek
 • Budowa torowiska żurawia bramowego

  oraz

 1. HK EKO-GRYS – roboty remontowe budowlane i kolejowe,
 2. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych HKW Sp. z o. o. – roboty remont. bud.
 3. SPEDKOKS z o. o. (Koksownia Przyjaźń) – roboty remontowe, budowlane i torowe,
 4. PUK „KOLPREM” Sp. z o. o. – roboty remontowe budowlane wykończeniowe i torowe,
 5. ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. – wykonanie składowiska stali, roboty torowe.

UNITECH S.A. - roboty torowe i budowlane